การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ใน วิชาการ ของ ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2011-06-20 เปิดอ่าน 31876 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก


โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 ปี 2554
กิจกรรมประกวดการจัดทำหนังสืเล่มเล็ก วันที่ 18 มิถุนายน 2554 ณ อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
การประกวดมี 2 ระดับ คือ ระดับชั้น ป.1-3 และป.4-6
ผู้เข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย นักเรียนจากสังกัด สพป.พัทลุง เขต 1-2, เทศบาล, อบจ., เอกชน จำนวน 164 คน

ผลการประกวดผลงานหนังสือเล่มเล็ก (e-Books)
   ระดับชั้น ป.1-3
      รางวัลชนะเลิศ              โรงเรียนวัดลานแซะ          ชุมชนพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเรวดีพัทลุง           เด็กดีรักโลก
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน      ต้นไม้


   ระดับชั้น ป.4-6
      รางวัลชนะเลิศ              โรงเรียนอนุบาลพัทลุง        รักบ้านเกิด
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน     วันหยุดสุขสันต์
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านเขาพนม         กล่องวิเศษ


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th