กว่าจะถึงรางวัลเหรียญทองของการเขียนหนังสือเล่มเล็ก ระดับชาติ
ใน วิชาการ ของ วิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  โดย: สิริพร สิงหะพล เมื่อ: 2011-03-28 เปิดอ่าน 1287 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : การเขียนหนังสือเล่มเล็ก


หนังสือเล่มเล็ก ชนะเลิศการประกวดรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ


สถิติการใช้งาน

อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา (Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ http://www.udompanya.in.th