มาตรฐานการศึกษา
ใน วิชาการ ของ ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  โดย: Admin KM เมื่อ: 2008-09-11 เปิดอ่าน 5587 ครั้ง แก้ไขหน้านี้  ลบหน้านี้
 คำสำคัญ : มาตรฐาน


แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ

          แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ Download

          แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ Download


สถิติการใช้งาน


อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา
(Udompanya Educational Park)
อาคารสำนักงานอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ 
http://www.udompanya.in.th